Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi

Finlandiya ve İsveç’te yürütülen ortak bir araştırmada, şehirdeki ısı ve ışığın güvelerin ve kelebeklerin hareketlerini değiştirdiği görüldü. Kuzeyde yaşayan bu böceklerin, kırsalda yaşayan aynı türlerden daha uzun süre sonra kış uykusuna yattıkları ortaya çıktı. Çalışmada benzer davranış değişikliğinin mevsimler arası sıcaklık değişimine duyarlı diğer böcek türleri için de geçerli olabileceği öne sürüldü.

Finlandiya ve İsveç’te yürütülen bir araştırma sonucunda şehirlerdeki ışık kirliliğinin, güve ve kelebeklerin kış uykusuna erken girmelerine neden olduğunu ortaya koydu.
Çalışmanın yazarlarından Stockholm Üniversitesi fizyoloji araştırmacısı Matthew Nielsen, ‘’Hayvanların günlerin uzunluğundan hareketle mevsimsel davranışlar sergilemesi çok yaygın görülüyor. Şehirde yaşayan pek çok diğer türde de benzer etkileri görme olasılığımız yüksek’’ dedi.
Nielsen’ın çalışması, kelebeklerin ne zaman gelişeceğine, üreme dönemine ve kış uykusuna geçtiği zaman aralığına odanlanarak hazırlandı.
İklim değişikliğinin günlerin uzunluğu ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi değiştirdiğini söyleyen Nielsen, şehirlerdeki ışık kirliliğinin böceklerin kışa hazırlık yapmaya başladıkları zamanı değiştirdiğini söyledi.
‘’Pieris napi’’ ve ‘’Chiasmia clathrata’’ adındaki iki kelebek ve güve türünün davranışlarındaki değişime dair veriler, şehirde yaşayan insanların etraflarındaki değişimi kayıt altına almalarını sağlayan bir uygulama ile toplandı. Bu iki türde de şehirde yaşayanların kırsalda yaşayanlara göre daha uzun süre sonra kış uykusuna yattığı görüldü.
Davranışlarda meydana gelen bu değişimin nesilden nesle aktarıldığını gören araştırmacılar, daha geç gerçekleşen kış uykusunun, böceklerin sonbahar mevsiminde ekstra bir nesil daha dünyaya getirecek kadar süreye sahip olmalarına neden olacağını gördü.
Şimdilik yalnızca Stockholm ve Helsinki’deki güve ve kelebekleri incelediklerini söyleyen Nielsen, insanların yaban hayatını değiştirmeye devam edeceğini ve bunun insanların böcekler üzerindeki etkilerinden yalnızca biri olduğunu belirtti.

Casino oyunları